Zákon  č.  48/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
Lékařské komory. Stomatologické komory. Zvěrolékařské komory.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Organizace zdravotní správy.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Pojišťovny a zajišťovny.;Poplatky ostatní.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Náklady zdravotní péče.;
Schváleno (Vydáno): 07.03.1997 Účinnost od: 01.04.1997
Uveřejněno v č. 16/1997 Sbírky zákonů na straně 1185

Pozn.: ust. § 15 odst. 10 věta prvá a § 59 bodu 5 nabývají účinnosti až 1.1.1998.