Zákon  č.  75/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie
Oblasti úpravy:
Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie.;
Schváleno (Vydáno): 19.03.1997 Účinnost od: 01.07.1997
Uveřejněno v č. 25/1997 Sbírky zákonů na straně 1787