Zákon  č.  77/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
o státním podniku
Oblasti úpravy:
OBCHODNÍ REJSTŘÍK.;Organizace železnic.;Zánik, přeměny, likvidace společnosti.;Finanční hospodaření podniku.;Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;Privatizace národního majetku.;Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.;Fondy.;Zásady správního řízení.;
Schváleno (Vydáno): 20.03.1997 Účinnost od: 01.07.1997
Uveřejněno v č. 25/1997 Sbírky zákonů na straně 1791

Pozn.: ust. § 25 bodu 3 nabývá účinnosti až dnem 31. prosince kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž vláda vysloví souhlas se založením státního podniku České dráhy;