Vyhláška  č.  92/1997 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Vysoké školy.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;
Schváleno (Vydáno): 16.04.1997 Účinnost od: 02.05.1997 Zrušeno: 01.09.1998
Uveřejněno v č. 34/1997 Sbírky zákonů na straně 2052

zrušeno 183/1998 Sb.