Nařízení  č.  123/1997 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se zvyšují částky životního minima
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 14.05.1997 Účinnost od: 01.07.1997 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 43/1997 Sbírky zákonů na straně 2392

zrušeno 110/2006 Sb.