Zákon  č.  133/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu.;Zabezpečení v invaliditě. Invalidní důchod. Částečný invalidní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.1997 Účinnost od: 26.06.1997 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 48/1997 Sbírky zákonů na straně 2654

zrušeno 329/2011 Sb.