Zákon  č.  151/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Oblasti úpravy:
CENNÉ PAPÍRY.;MAJETKOVÁ PRÁVA OBECNĚ.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Zánik vlastnictví. Vyvlastnění.;Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Poplatky soudní.;Poplatky správní.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Daň z dědictví a darování.;Daně z příjmů obecně.;Správa v oblasti cen.;
Schváleno (Vydáno): 17.06.1997 Účinnost od: 01.01.1998
Uveřejněno v č. 54/1997 Sbírky zákonů na straně 2868