Vyhláška  č.  156/1997 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;
Schváleno (Vydáno): 24.06.1997 Účinnost od: 01.08.1997 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 55/1997 Sbírky zákonů na straně 2898

zrušeno 366/2011 Sb.