Zákon  č.  203/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;
Schváleno (Vydáno): 30.07.1997 Účinnost od: 28.08.1997 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 72/1997 Sbírky zákonů na straně 4441

zrušeno 340/2013 Sb.
zrušeno 344/2013 Sb.