Zákon  č.  242/1997 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného.;Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;Příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 17.09.1997 Účinnost od: 01.01.1998
Uveřejněno v č. 82/1997 Sbírky zákonů na straně 4770

Pozn.: ust. čl. I bodu 16, čl. VI odst. 2 a odst. 4 věty druhé nabývají účinnosti už dnem 1.10.1997;