Nařízení  č.  320/1997 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě
Oblasti úpravy:
Základní předpisy o mzdách a platech.;
Schváleno (Vydáno): 10.12.1997 Účinnost od: 01.01.1998 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 108/1997 Sbírky zákonů na straně 6629

zrušeno 262/2006 Sb.