Nařízení  č.  352/1997 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Základní předpisy o mzdách a platech.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.1997 Účinnost od: 01.01.1998 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 115/1997 Sbírky zákonů na straně 7083

zrušeno 330/2003 Sb.