Vyhláška  č.  368/1997 Z.z.
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
o chovateľských prehliadkach poľovníckych trofejí
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 04.07.1997 Účinnost od: 01.01.1998 Zrušeno: 01.09.2009
Uveřejněno v č. 142/1997 Zbierky zákonov na straně 3384

zrušeno 344/2009 Z.z.