Sdělení  č.  281/97 782/1997
Ministerstva financí
o předkládání účetních výkazů pro podnikatele statistickým orgánům
Oblasti úpravy:
Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Statistika.;Účetnictví.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;
Schváleno (Vydáno): 22.12.1997 Účinnost od: 01.01.1998 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 1/1998 Finančního zpravodaje na straně 46

zrušeno 28/78 511/2007-281