Sdělení  č.  195/2 505/1998
Ministerstva financí
Účtování bonifikací k návratným finančním výpomocím poskytnutým na hmotný investiční majetek
Oblasti úpravy:
Financování investiční výstavby a ostatních základních prostředků.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Účetnictví.;
Schváleno (Vydáno): 27.02.1998 Účinnost od: 27.02.1998 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 2/1998 Finančního zpravodaje na straně 111

zrušeno 28/78 511/2007-281