Pokyn  č.  D-179
Ministerstva financí
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Investiční výstavba. Investování.;Teplovody a parovody. Rozvody tepelné energie.;
Schváleno (Vydáno): 27.02.1998 Účinnost od: 27.02.1998 Zrušeno: 01.01.1998
Uveřejněno v č. 2/1998 Finančního zpravodaje na straně 110

zrušeno D-190