Pokyn  č.  D-183
Ministerstva financí
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;
Schváleno (Vydáno): 02.10.1998 Účinnost od: 02.10.1998 Zrušeno: 01.01.1998
Uveřejněno v č. 10/1998 Finančního zpravodaje na straně 258

zrušeno D-190