Sdělení  č.  281/60 825/1998
Ministerstva financí
k postupu účtování finančních derivátů obchodovaných na Burze cenných papírů, Praha
Oblasti úpravy:
Obchod s cennými papíry. Makléř.;Účetnictví.;
Schváleno (Vydáno): 30.11.1998 Účinnost od: 30.11.1998 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 11/1998 Finančního zpravodaje na straně 278

zrušeno 28/78 511/2007-281