Zákon  č.  83/1998 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Stavební hmoty. Výrobky pro stavby. Stavební konstrukce.;Realizace staveb.;Průzkumy pro investiční výstavbu.;Příprava investiční výstavby.;Kolaudace.;Povolení stavby.;Stavební řízení. Stavební řád.;Stavební úřady.;Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.1998 Účinnost od: 01.07.1998
Uveřejněno v č. 31/1998 Sbírky zákonů na straně 5064