Zákon  č.  91/1998 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;OPATROVNICTVÍ A PORUČENSTVÍ.;Vyživovací povinnost manželů. Výživné rozvedeného manžela.;Vyživovací povinnost descendentů vůči ascendentům.;Vyživovací povinnost ascendentů vůči descendentům.;Nezrušitelné osvojení dítěte.;Zrušitelné osvojení dítěte.;Sociálně právní ochrana dětí.;Rodičovská odpovědnost. Práva a povinnosti rodičů a dětí. Rodičovská moc.;Popření a určení rodičovství (otcovství, mateřství).;Společné jmění manželů (SJM). Bezpodílové spoluvlastnictví (BSM).;Manželská smlouva.;Rozvod manželství.;Vzájemné zastupování manželů.; ...
Schváleno (Vydáno): 03.04.1998 Účinnost od: 01.08.1998
Uveřejněno v č. 34/1998 Sbírky zákonů na straně 5274

Pozn.: ust. čl. VI bodu 1 nabývá účinnosti už dnem 1.7.1998;