Ústavní zákon  č.  110/1998 Sb.
Parlamentu České republiky
o bezpečnosti České republiky
Oblasti úpravy:
PREZIDENT REPUBLIKY.;ÚSTAVA. ÚSTAVNÍ ZÁKONY.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Bezpečnostní rada.;Ochrana veřejného pořádku.;Ostatní ústřední orgány státní správy.;Volby.;Přijetí, vyhlašování (publikace) předpisů. Sbírky zákonů a nařízení.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.1998 Účinnost od: 29.05.1998
Uveřejněno v č. 39/1998 Sbírky zákonů na straně 5386