Ústavní zákon  č.  110/1998 Sb.
Parlamentu České republiky
o bezpečnosti České republiky
Oblasti úpravy:
ÚSTAVA. ÚSTAVNÍ ZÁKONY.;PREZIDENT REPUBLIKY.;Přijetí, vyhlašování (publikace) předpisů. Sbírky zákonů a nařízení.;Volby.;Ostatní ústřední orgány státní správy.;Ochrana veřejného pořádku.;Bezpečnostní rada.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.1998 Účinnost od: 29.05.1998
Uveřejněno v č. 39/1998 Sbírky zákonů na straně 5386