Nařízení  č.  116/1998 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Oblasti úpravy:
Průměrný výdělek.;Odpovědnost státu za protiprávní jednání a za škodu.;
Schváleno (Vydáno): 06.05.1998 Účinnost od: 21.05.1998
Uveřejněno v č. 40/1998 Sbírky zákonů na straně 5428