Zákon  č.  148/1998 Sb.
Parlamentu České republiky
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Hlavní líčení v trestním řízení.;Ohrožení utajované skutečnosti. Ohrožení státního tajemství.;Vyzvědačství.;Pokuty. Blokové pokuty.;Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní prověrky.;Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Státní kontrola.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Ostatní ústřední orgány státní správy.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.1998 Účinnost od: 01.11.1998
Uveřejněno v č. 52/1998 Sbírky zákonů na straně 6650

Pozn.: ust. § 7 nabývá účinnosti už dnem 1.8.1998;