Zákon  č.  149/1998 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
Oblasti úpravy:
Hra, sázka, loterie, tombola. Hrací přístroje (automaty). Kasino.;Poplatky místní. Poplatky lázeňské.;Poplatky správní.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 12.05.1998 Účinnost od: 01.09.1998
Uveřejněno v č. 53/1998 Sbírky zákonů na straně 6674

Pozn.: ust. § 4 odst. 6 až 8, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 8 nabývají účinnosti až dnem 1.1.1999;