Zákon  č.  155/1998 Sb.
Parlamentu České republiky
o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Jazykové právo. Mateřský jazyk. Znaková řeč.;Ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.1998 Účinnost od: 13.07.1998
Uveřejněno v č. 54/1998 Sbírky zákonů na straně 6707

Pozn.: ust. §§ 8 až 12 nabývají účinnosti až dnem 1.1.1999;