Vyhláška  č.  184/1998 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;
Schváleno (Vydáno): 16.07.1998 Účinnost od: 07.08.1998 Zrušeno: 01.09.2010
Uveřejněno v č. 62/1998 Sbírky zákonů na straně 6927

zrušeno 221/2010 Sb.