Zákon  č.  187/1998 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Oblasti úpravy:
Tisk (všeobecně).;Televize.;Rozhlas.;Volby.;Slovenská národní rada. Národní rada Slovenské republiky (SNR, NRSR).;
Schváleno (Vydáno): 20.05.1998 Účinnost od: 18.06.1998
Uveřejněno v č. 68/1998 Zbierky zákonov na straně 1276