Nález  č.  223/1998 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 a 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
Oblasti úpravy:
Rodinné přídavky. Přídavky na děti. Výchovné.;
Schváleno (Vydáno): 02.09.1998 Účinnost od: 06.10.1998
Uveřejněno v č. 77/1998 Sbírky zákonů na straně 7498