Vyhláška  č.  315/1998 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Organizace zdravotní správy.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.1998 Účinnost od: 31.12.1998 Zrušeno: 13.12.2000
Uveřejněno v č. 107/1998 Sbírky zákonů na straně 9330

zrušeno 428/2000 Sb.