Zákon  č.  333/1998 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.1998 Účinnost od: 28.12.1998
Uveřejněno v č. 110/1998 Sbírky zákonů na straně 9394