Sdělení  č.  391/6 387/1999
Ministerstva financí
k uplatňování úroků z úvěrů použitých poplatníkem na financování bytových potřeb po 1.1.1999
Oblasti úpravy:
Finanční pomoc bytové výstavbě.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Úroky ze státních finančních podpor, úvěrů a půjček.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;
Schváleno (Vydáno): 22.01.1999 Účinnost od: 22.01.1999
Uveřejněno v č. 1/1999 Finančního zpravodaje na straně 102