Úprava  č.  3013/98-2020
Ministerstva zemědělství
výkonu rybářského práva ve smyslu § 23 zákona 102/1963 Sb.
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;Zmírnění následků majetkových křivd. "Restituce".;
Schváleno (Vydáno): 13.11.1998 Účinnost od: 13.11.1998
Uveřejněno v č. 1/1999 Věstníku Ministerstva zemědělství na straně 27