Pokyn  č.  D-187
Ministerstva financí
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1998
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;
Schváleno (Vydáno): 25.01.1999 Účinnost od: 25.01.1999 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/1999 Finančního zpravodaje na straně 11

zrušeno MF-12