Pokyn  č.  D-190
Ministerstva financí
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 29.01.1999 Účinnost od: 01.01.1998 Zrušeno: 16.11.2006
Uveřejněno v č. 1/1999 Finančního zpravodaje na straně 41

zrušeno D-300