Zákon  č.  46/1999 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
Oblasti úpravy:
PREZIDENT REPUBLIKY.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 18.03.1999 Účinnost od: 19.03.1999 Zrušeno: 01.07.2015
Uveřejněno v č. 20/1999 Zbierky zákonov na straně 422

zrušeno 180/2014 Z.z.