Vyhláška  č.  76/1999 Sb.
Národního bezpečnostního úřadu
o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;
Schváleno (Vydáno): 14.04.1999 Účinnost od: 27.04.1999 Zrušeno: 24.04.2001
Uveřejněno v č. 29/1999 Sbírky zákonů na straně 2282

zrušeno 136/2001 Sb.