Zákon  č.  95/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;Užívání lesního fondu.;Předkupní právo.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Zástavní právo. Hypotéka.;Privatizace národního majetku.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;
Schváleno (Vydáno): 28.04.1999 Účinnost od: 25.05.1999 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 36/1999 Sbírky zákonů na straně 2514

zrušeno 503/2012 Sb.