Zákon  č.  159/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;FINANCOVÁNÍ.;Cestovní ruch. Cestovní kanceláře.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Pojistná smlouva a pojistné podmínky v občan. právu.;Bankovní záruka v obchodním právu.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.1999 Účinnost od: 01.10.2000
Uveřejněno v č. 53/1999 Sbírky zákonů na straně 3056