Zákon  č.  160/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných sdělovacích prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Tisk (všeobecně).;
Schváleno (Vydáno): 30.06.1999 Účinnost od: 23.07.1999 Zrušeno: 14.03.2000
Uveřejněno v č. 54/1999 Sbírky zákonů na straně 3066

zrušeno 46/2000 Sb.