Zákon  č.  164/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;
Schváleno (Vydáno): 15.07.1999 Účinnost od: 28.07.1999 Zrušeno: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 56/1999 Sbírky zákonů na straně 3114

zrušeno 412/2005 Sb.