Zákon  č.  166/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;CHOVATELSTVÍ DROBNÝCH ZVÍŘAT A ZAHRÁDKÁŘSTVÍ.;VETERINÁRNÍ PÉČE.;MYSLIVOST.;POVINNÉ DODÁVKY, NÁKUP, VÝKUP, PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;Včelařství. Včely.;Plemenářství.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Orgány státní zemědělské a veterinární správy a jejich pravomoci.;Majetkové sankce. Penále.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.; ...
Schváleno (Vydáno): 13.07.1999 Účinnost od: 28.09.1999
Uveřejněno v č. 57/1999 Sbírky zákonů na straně 3122