Zákon  č.  169/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
Diferenciace a klasifikace odsouzených.;Práva a povinnosti odsouzených.;Dozor nad vězeňskými ústavy.;Věznice. Ústavy nápravné výchovy.;Pracovní odměna osob ve výkonu trestu.;Výkon trestu odnětí svobody.;Pracovní podmínky odsouzených.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.1999 Účinnost od: 01.01.2000
Uveřejněno v č. 58/1999 Sbírky zákonů na straně 3170

Pozn.: Autorkou komentáře je doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.