Vyhláška  č.  171/1999 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Vysoké školy.;Školy soukromé.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;
Schváleno (Vydáno): 21.07.1999 Účinnost od: 01.09.1999 Zrušeno: 01.09.2005
Uveřejněno v č. 58/1999 Sbírky zákonů na straně 3195

zrušeno 322/2005 Sb.