Opatření  č.  OP23/99
Ministerstva financí
, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Oblasti úpravy:
Příspěvek na dopravu.;
Schváleno (Vydáno): 04.08.1999 Účinnost od: 01.09.1999 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 60/1999 Sbírky zákonů na straně 3231

zrušeno 309/1999 Sb.