Zákon  č.  219/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o ozbrojených silách České republiky
Oblasti úpravy:
PREZIDENT REPUBLIKY.;Kancelář prezidenta republiky.;Vojenské zbraně.;Státní kontrola.;Vláda ČR.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Vojenská služba.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;
Schváleno (Vydáno): 14.09.1999 Účinnost od: 01.12.1999
Uveřejněno v č. 76/1999 Sbírky zákonů na straně 3693