Zákon  č.  221/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o vojácích z povolání
Oblasti úpravy:
BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Civilní služba.;Odpovědnost státu za protiprávní jednání a za škodu.;Zabezpečení při výkonu služby v ozbrojených silách.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;
Schváleno (Vydáno): 14.09.1999 Účinnost od: 01.12.1999
Uveřejněno v č. 76/1999 Sbírky zákonů na straně 3722