Zákon  č.  225/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;PRACOVNÍ PRÁVO.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;
Schváleno (Vydáno): 14.09.1999 Účinnost od: 01.12.1999
Uveřejněno v č. 76/1999 Sbírky zákonů na straně 3778