Úplné znění  č.  231/1999 Sb.
Předsedy Poslanecké sněmovny
zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn)
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVA GEODEZIE A KARTOGRAFIE.;PÉČE O PŮDU.;ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND.;UŽÍVÁNÍ PŮDY.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Územní plánování, investiční výstavba.;Odvody do státního rozpočtu.;Pokuty. Blokové pokuty.;Zahradnictví. Zahrádkářství.;Ochrana půdního fondu před odnětím z dosavadního užívání.;Rekultivace půdy.; ...
Schváleno (Vydáno): 15.10.1999 Účinnost od: 15.10.1999 Zrušeno: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 78/1999 Sbírky zákonů na straně 3825

zrušeno 132/2000 Sb.