Vyhláška  č.  274/1999 Sb.
Ministerstva obrany
, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel
Oblasti úpravy:
Technická bezpečnost zařízení.;Odborný technicko-bezpečnostní dohled.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Vojenské zbraně.;
Schváleno (Vydáno): 15.11.1999 Účinnost od: 01.12.1999 Zrušeno: 23.06.2018
Uveřejněno v č. 91/1999 Sbírky zákonů na straně 4450

Pozn.: § 12 ods. 11 nabývá účinnost dnem 1.1.2001
zrušeno 100/2018 Sb.