Zákon  č.  325/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o azylu
Oblasti úpravy:
OSOBNÍ A CESTOVNÍ DOKLADY.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Organizace spojených národů (OSN).;Správní rozhodnutí.;Azyl. Uprchlíci. Právní postavení utečenců.;Lhůty v občanském právu.;Státní finanční podpory.;Hlášení pobytu. Kočující osoby.;Náklady zdravotní péče.;Účastníci správního řízení.;
Schváleno (Vydáno): 11.11.1999 Účinnost od: 01.01.2000
Uveřejněno v č. 106/1999 Sbírky zákonů na straně 7385